Sa odličnom flotom štamparskih mašina,
sposobni smo brzo isporučiti sve vrste publikacija,
uključujući i one najzahtjevnije.

Knjige svih vrsta

Kolor ili crnobijele knjige, šivane ili lijepljene, meki ili tvrdi uvez

Raspolažemo najkvalitetnijim pogonom za tvrdi uvez koji garantuje vrhunsku kvalitetu, a u sklopu štampe knjiga nudimo punu uslugu – od pripreme za štampu do isporuke odštampanih knjiga.

Časopisi

Časopisi i sve druge vrste periodičnih publikacija, bilteni

Još jedna grupa štampanih materijala koje s lakoćom produciramo, u sklopu dogovorenih rokova i na osnovu pripreme za štampu klijenta. Po potrebi, naš dizajn studio Vam stoji na raspolaganju.


Drugi štampani materijali

Plakati, afiše, leci, karte, pozivnice, vizit karte, memorandumi, fascikle, kalendari, kese i sl.

Štampana komunikacija vrhunske kvalitete, sezonska ili povremena. Radimo sve vrste materijala na vrhunskim mašina, u jednoj boji pa sve do punog kolora.


Dovoljno je samo da imate ideju… ostalo prepustite nama.

Jer vjerujemo u Dobro.

Priprema za štampu i montaža

Priprema za štampu je početna tačka Vašeg puta ka kvalitetnoj poblikaciji, a zahvaljujući modernom DTP studiju i puno iskustva, možete računati na vrhunsku pripremu za štampu.

U sklopu DTP studija funkcioniše studio za montažu repro filmova. CTP ploče se izradjuju na Screen PlateRite 8600 CTP-u.

Offset štampa

Offset štampu radimo na floti od pet mašina, što osigurava poštivanje rokova i vrhunski kvalitet štampe. Četverobojne mašine Heidelberg Speedmaster 102-4-P3, Heidelberg Speedmaster 102-VPi Komori Spica 429 P osiguravaju zajedno do 30.000 4/0 otisaka na sat, dok jednobojna mašina Planeta Variantosigurava 6.000 1/1 otisaka na sat.

Digitalna štampa

Dobra knjiga za potrebe izrade malog tiraža knjižnih blokova, plakata, vizitki ili bilo kojeg drugog štampanog proizvoda, nudi i štampanje na modernim digitalnim printerima sa izvanrednim kvalitetom.

Grafička dorada

Zahvaljujući iskustvu i opremi, Dobra knjiga ima jedan od najboljih pogona za grafičku doradu publikacija u BiH, te nudimo najkvalitetniji tvrdi i meki uvez.

Odjel grafičke dorade čine mašine za savijanje araka B1 formata MBO + STAHL kapaciteta 10.000 araka na sat, linija za sakupljanje araka u knjižni blokGrapha kapaciteta 2.000 knjiga na sat, dvije mašine za šivenje koncem knižnog bloka Smith kapciteta po 2.000 sašivenih araka na sat, linija za mehki uvez sa sabiračem Miler Martini kapaciteta 2.000 knjiga na sat, mašina za zlatotisak, klamerice, kožičara za tvrdi uvez Klobus i druge.

Sve ovo znači da možemo u roku i uz najviši nivo kvaliteta isporučiti publikacije svih kompleksnosti, grafičke zahtjevnosti i tiraža.

Dovoljno je samo da imate ideju…