30.00 KM

Silom slobodni – paradoksi liberalizma i nacionalizma

Težina 0.584 kg
Dimenzije 165 × 245 cm
Autor

Zlatko Hadžidedić

Broj stranica

255

Godina izdanja

2013

Autori koji pišu o nacionalizmu uglavnom se fokusiraju na njegove historijske i socio-političke manifestacije.  Ovaj društveni fenomen je stoga relativno dobro opisan, ali pitanje njegovih filozofskih korijena je potpuno  zanemareno. Samo jedan autor, Elie Kedourie, pokušao je da istraži ove korijene iz perspektive historije ideja.  Međutim, Kedourie je definirao nacionalizam kao filozofsku doktrinu čije porijeklo i dejstvo su ograničeni na  jedan krajnje uzak historijski i intelektualni kontekst – 19-stoljetni njemački idealizam – tako da njegova teorija ne uspijeva da ponudi odgovor na pitanje neograničene globalne ekspanzije i sveprisutnosti nacionalizma u  modernom svijetu. Odgovor na ovo pitanje, intrigirajuće kakvo jest, zahtijeva teoriju koja će korektno  identificirati ne samo filozofske temelje nacionalizma iz perspektive historije ideja, nego i postojeći filozofski i  politički okvir unutar kojeg se nacionalizam neprekidno javlja; drugim riječima, teoriju koja će ukazati na  konceptualni i historijski kontinuitet između filozofskih temelja nacionalizma i postojećeg filozofskog i  političkog okvira koji neprekidno oblikuje moderno društvo u skladu sa principima nacionalizma. Ova knjiga,  pisana iz ugla historije ideja kao indirektan odgovor na Kedourievu tezu, pokušava da razvije takvu teoriju i  ponudi prihvatljivo objašnjenje za sveprisutnost nacionalizma u modernom društvu.

Opis publikacije

Težina 0.584 kg
Dimenzije 165 × 245 cm
Autor

Zlatko Hadžidedić

Broj stranica

255

Godina izdanja

2013

30.00 KM

Podijeli: