19.00 KM

Filozofija života u islamu

Težina 0.251 kg
Dimenzije 140 × 200 cm
Autor

Almir Fatić, Orhan Bajraktarević

Broj stranica

223

Godina izdanja

2021

Kada se sučele dva pojma kao što su vjera i filozofija, čedo takvog odnosa jedino se može zvati filozofijom života u islamu. Upravo je to i naziv knjige koju su u koautorstvu radili profesori sa Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, Almir Fatić i Orhan Bajraktarević. Profesor Fatić, već isprofilirani stručnjak u polju tumačenja Kur’ana (tefsiru), a profesor Bajraktarević, vrsni islamski/muslimanski filozof, čiji opseg znanja prekoračuje sve zamišljene pregrade.

Kada bi trebalo osloviti i objasniti šta je to filozofija života, mnogi od nas bi se sapleli u nedomišljenim logičnostima, paradoksima, formulama, definicijama i pleonazmičnim teorijama.

Suštinski, filozofija života u sebi sažima najjednostavnija i najpragmatičnija pitanja koja interesuju pojedinca čijim životom vrhune. To su pitanja (iz Weltanschauunga islama) poput: namaza, njegove vrijednosti i značenja, zekata, stepena vjere – islāma, īmāna i iḥsāna, grijeha i oprosta, njihove kategorizacije i najkraće pojašnjenje koje je umu svakog (općeg) čitatelja prijemčivo.

Opis publikacije

Težina 0.251 kg
Dimenzije 140 × 200 cm
Autor

Almir Fatić, Orhan Bajraktarević

Broj stranica

223

Godina izdanja

2021

19.00 KM

Podijeli: