BOSANSKA KVADRATURA KRUGA

50.00KM

  • Biblioteka: Univerzitetska Knjiga
  • FORMAT: B5
  • IZDANJE: Sarajevo 2012
  • UVEZ: tvrdi
  • OBIM: 496 str.
Kategorija:

Opis

Prvu tematsku cjelinu čine tekstovi okupljeni pod naslovom: O bosanskom autokefalnom kršćanstvu. Vječnu „kontroverzu” bosanskog srednjovjekovlja – Crkvu bosansku – ovaj tematski blok akcentira na izvornoj građi bosanske provenijencije, preciznije: putem ćirilskih povelja datiranih u XIV. i XV. stoljeću. Crkva bosanska nije tematizirana izravno nego posredno; u istraživački su fokus stavljeni njezini pripadnici – članovi feudalnih porodica Kotromanića, Pavlovića, Sankovića i Hranića-Kosača – koji su svoja vjerska shvaćanja izražavali putem isprava nastalih u njihovim kancelarijama.
Drugoj tematskoj cjelini naslov je dao tekst Bosanski mitovi. Iako objavljen prije 15 godina, jednako je  aktualan. Odraz je to stanja historijske svijesti kontaminirane mitskim i ideološkim naplavinama koje pogubno djeluju na političku kulturu sa etno-aparthejdom kao idejom vodiljom.
Tekstovi treće tematske cjeline bave se historijom historiografije, a nastoje da s jedne strane ukažu na zasluge nekih autora u razvoju historijske znanosti u BiH, i s druge strane, žele napokon potaknuti istraživanja čiji bi se konačni smisao ogledao u jednoj sveobuhvatnoj studiji, koja evidentno nedostaje našoj historiografiji.