ARAPSKA GRAMATIKA U VREMENU

24.00KM

  • Biblioteka: Posebna Izdanja
  • FORMAT: A5
  • IZDANJE: Sarajevo 2013
  • OBIM: 196 str.
  • UVEZ: mehki
Kategorija:

Opis

Knjiga ima nekoliko osnovnih vrijednosti. Prva se sastoji u veoma iscrpnoj korištenoj literaturi, druga u  preglednom rasvjetljavanju brojnih pitanja vezanih uz specifična obilježja i razvoj arapske nauke o jeziku, a  posebna vrijednost mu se ogleda u činjenici da će to biti jedna od prvih knjiga o arapskoj normativnoj gramatici  objavljena u regiji. Sa sigurnošću se može reći da će služiti kao nezaobilazan priručnik studentima arabistike.

Feti Mehdiu

Jasno je da rukopis Prof. dr. Mehmeda Kice Arapska gramatika u vremenu – od logicizma do strukturalizma i po  samom naslovu zaslužuje znatnu pažnju. Ako se u obzir uzme i nasušna potreba arabistike s ovih prostora za  literaturom ovoga tipa, koliko informativnoga toliko i upotrebnoga karaktera, njegovo objavljivanje će  nesumnjivo dobro služiti svrsi kojoj je istraživanje namijenjeno.

Jusuf Ramić