APORIJE BIOPOLITIKE

23.00KM

  • Biblioteka: Posebna Izdanja
  • FORMAT: A5
  • IZDANJE: Sarajevo 2012
  • OBIM: 143 str.
  • UVEZ: tvrdi
Kategorija:

Opis

Šta je za nas život? Koliko danas postoji tumačenja života? Nije li i sam život, kao najizvorniji pojam, postao problematičan? Na koji način je moguće povezati život i politiku kao organiziranje zajedničkog života ljudi? Politika prodire direktno u život, a sam život postaje drugačiji od onoga što je bio.
Biopolitika po Foucaultu implicira, rastuću uključenost prorodnog čovjeka u mehanizme i kalkulacije moći. Ona je uz anatomo-politiku, jedna od tehnologija biomoći. Onog trenutka kada je moderna distinkcija između javnog i privatnog, države i društva, lokalnog i globalnog, nestala, a s druge strane, svi ostali izvori legitimacije onemoćali, život se utaborio u centar svake političke procedure. Nijedna druga politika, osim politike života, nije vjerdostojna, i u objektivnom i subjektivnom smislu te riječi. Taj uvid tek otvara polje nesigurnosti: kako da razumijemo političko upravljanje životom? U kojem smislu život upravlja politikom i u kojem smislu politika upravlja životom? Zagonetke su životne politike o kojima piše autor Samedin Kadić.