KATASTARSKI POPISI EJALETA BOSNA
OPŠIRNI KATATARSKI POPIS ZA OBLAST HERCEGOVU
IZ 1585. GODINE

KATASTARSKI POPISI EJALETA BOSNA
OPŠIRNI KATATARSKI POPIS ZA OBLAST HERCEGOVU
IZ 1585. GODINE
koju je dešifrirao i sa osmansko-turskog jezika preveo i naučno obradio profesor Ahmed S. Aličić.

Katastarski popis oblasti Hercegove u ejaletu Bosni, koji se ovdje objavljuje posljednji je pronađeni i sačuvani katastarski popis te oblasti. On je kompletan. Ovaj katastraski popis pisan je 1585. godine, po naredbi sultana Murata III, (1574-1595).
Original ovoga deftera čuva se u TC. TAPU VE KADASTRO GENEL MUDURLUGU u Ankari.

Ovo je do sada najopširniji defter koji je objavljen, a i najopširnija studija Ahmeda Aličića o defterima
do sada.

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.