Opis knjige

Zahtjev za ponudu 

1. Podaci o projektu

Opšti podaciObim stampanih strana

Vrsta papira (u gramaturi)

2. Podaci o štampi

Broj boja u stampi

 

Dorada
Ne

Da:

 


3. Ostalo

Način pakovanja
Da

Ne

Posebni zahtjevi


Zaštita


3 + 7 =